Conferences

Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng
Hà Nội, 26 - 28/7/2018

Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Ban Tổ chức và Ban Chương trình:
Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học), Ngô Hoàng Long (ĐHSP Hà Nội), Nguyễn Văn Hạnh (Học viện Nông nghiệp), Phạm Quang Khoái (ĐH Lâm nghiệp), Bùi Quảng Nam (Học viện PKKQ)

Thư ký: Phạm Việt Hùng (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), Trần Văn Thành (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) (Viện Toán học)

Đăng ký tham dự:

 • Đơn đăng kí theo mẫu gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hạn đăng ký 20/7/2018

Phí tham dự Hội thảo: 200 000 VNĐ

Thành phần được miễn phí tham dự Hội thảo:

 • Đại biểu có báo cáo tại Hội thảo
 • Đại biểu có gửi số liệu và trình bày vấn đề cần tư vấn tại Hội thảo

Phí tham dự Hội thảo xin gửi vào tài khoản số 13320645033012, Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
(hoặc đóng trực tiếp tại bàn tiếp đón của Hội thảo).

Bài giảng Ứng dụng Phân tích thống kê

 • GS Trần Mạnh Tuấn (Viện HLKHVN)
 • PGS Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học)
 • TS Nguyễn Văn Hạnh (Học viện Nông nghiệp)
 • TS Phạm Quang Khoái (ĐH Lâm nghiệp)

Báo cáo kết quả nghiên cứu mới

 • Ứng dụng Thống kê trong NC Y tế
 • Ứng dụng Thống kê trong KH Lâm nghiệp
 • Ứng dụng Thống kê trong NC Nông nghiệp
 • Ứng dụng Thống kê trong NC Kinh tế
 • Ứng dụng Thống kê trong NC Quân sự

Tư vấn phương pháp phân tích định lượng cho

 • Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính
 • Nghiên cứu Sinh học và Môi trường
 • Nghiên cứu Nông nghiệp và Lâm nghiệp
 • Nghiên cứu Y học và Dược học
 • Nghiên cứu Xã hội học và Khoa học Giáo dục
 • Nghiên cứu Thủy lợi và Giao thông vận tải
 • Nghiên cứu của các ngành KH thực nghiệm khác, ...

Back

New Scientiffic Publications