Nguyen Khanh Hung


CN

Department of Number Theory
Research interests:

Born in Hai Phong city in 1998

Education and academic degrees:

2020, Bachelor, VNU Hanoi University of Science

Research areas: Algebraic Geometry


Address
Office: P305, Nhà A5
Tel: +84 (02)4 37563474/ 305
Email: nkhung AT math.ac.vn

Năm sinh: 1998

Nơi sinh: Hải Phòng

Lý lịch khoa học

2020: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Chuyên ngành: Đại số - Lý thuyết số

Các lĩnh vực quan tâm: Hình học đại số