Bài giảng tại chuyên đề Tổ hợp, 3/2012

 

 

 

Phan Thị Hà Dương
    Bài toán trò chơi và phương pháp tính số các trường hợp

Nguyễn Chu Gia Vượng:
    Một số khái niệm của lý thuyết đồ thị

 

Lê Anh Vinh:
    bài tập

 

Trần Nam Dũng:
   Tổ hợp
   Nguyên lý cực hạn
   Hàm đặc trưng

 

 

 

Trở về