Định lý Riemann-Roch
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Nội dung: Mục tiêu của bài nói là trình bày Định lý Riemann Roch và ứng dụng của định lý này trong việc chứng minh một diện Riemann compact là một đường cong đại số

Thời gian: 17h30, thứ năm, 06/08/2020.

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây

https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications