WEEKLY ACTIVITIES

On the sectional genera and Cohen-Macaulay rings
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Yến (ĐH Sư phạm Thái Nguyên)

Thời gian: 9:30 -- 11:00, Thứ tư, 7/9/2022

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6

Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Back