Báo cáo mời

  1. Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long),
  2. Trần Giang Nam (Viện Toán học),
  3. Phạm Hùng Quý (Đại học FPT),
  4. Trần Văn Tấn (Đại học Sư phạm Hà Nội),
  5. Phan Thanh Toàn (Đại học Tôn Đức Thắng).

Chương trình và quyển tóm tắt, xin mời xem tại đây