Theo Công văn số 4814/BGDĐT-GD ĐH ký ngày 26/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2012-2017, Viện toán học được phép tiếp tục thực hiện "Đề án đào tạo thạc sĩ toán học phối hợp với các trường đại học quốc tế" giữa Viện toán học và trường Đại học Sư phạm Hà Nội với một số trường đại học Châu Âu trên cơ sở Đề án đã được phê duyệt thực hiện từ 2006-2011.

Đề án đào tạo thạc sĩ Toán học phối hợp với các trường đại học Quốc tế được tổ chức dưới dạng chương trình cao học liên kết giữa Đại học Sư phạm Hà Nội và Viện Toán học (mô hình đào tạo liên kết).

  • Chương trình cao học do trường Đại học Sư phạm Hà Nội quản lý, được tổ chức theo mô hình liên kết với Viện Toán học. Chỉ tiêu học viên của chương trình được tính vào chỉ tiêu học viên của Viện Toán học.
  • Viện Toán học chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi tuyển sinh, với sự phối hợp của các cán bộ Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra quyết định công nhận các thí sinh trúng tuyển là học viên cao học của Trường.
  • Viện Toán học chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy, với sự tham gia của các cán bộ Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các giáo sư từ các trường đại học quốc tế tham gia đề án.
  • Kinh phí đào tạo được lấy từ ngân sách đào tạo cao học được phân bổ cho Viện Toán học hàng năm.
  • Viện Toán học chịu trách nhiệm tài chính cho các giảng viên nước ngoài đến giảng dạy cho chương trình.
  • Viện Toán học và trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp trong việc tìm học bổng học cao học năm thứ hai tại nước ngoài cho các học viên đạt kết quả tốt trong năm học thứ nhất.
  • Các học viên không tìm được học bổng để đi học ở nước ngoài sẽ học tiếp chương trình cao học năm thứ hai. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Sư phạm cấp.

Giai đoạn M1: Học viên học  tại Viện Toán học. Thời gian bắt đầu của mỗi khoá thường vào tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 6 năm kế tiếp.
Giai đoạn M2: Học viên học 1 năm tại nước ngoài.
Chương trình học tại Viện Toán học (M1) gồm 8 môn  bắt buộc và 1 môn tự chọn (trong 6 môn).  Các môn học của chương trình (Xem tại đây).
Học viên học tiếng Anh, hoặc tiếng Pháp tuỳ thuộc và nước dự kiến đi.

LAST_UPDATED2