Trần Đỗ Minh Châu (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên)

Nguyễn Thị Diễm Chi (Trường THPT Phạm Phú Thứ- Quảng Nam)

Junho Choe (KIAS)

Đoàn Trung Cường (Viện Toán học)

Nguyễn Tự Cường (Viện Toán học)

Lê Xuân Dũng (Đại học Hồng Đức)

Nguyễn Việt Dũng (Viện Toán học)

Đào Thị Thanh Hà (Trường Đại học Vinh)

Trần Quang Hóa (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế & VIASM)

Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học)

Nguyễn Thị Ánh Hằng (Đai học Sư phạm Thái Nguyên)

Nguyễn Thu Hằng (Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên)

Hà Thị Thu Hiền (ĐH Ngoại thương)

Trương Thị Hiền (Đại học Hồng Đức)

Đỗ Trọng Hoàng (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Dương Thị Hương (Đại học Thăng Long)

Sijong Kwak (KAIST)

Trần Thị Gia Lâm (Trường Đại học Phú Yên)

Phạm Hồng Nam (Trường ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên)

Lê Thị Thanh Nhàn (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trần Hoài Ngọc Nhân (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long & VIASM)

Thiều Đình Phong (Trường Đại học Vinh)

Phạm Hùng Quý (Đại học FPT)

Trương Công Quỳnh (VIASM và ĐH Đà Nẵng)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đại học Hùng Vương)

Vũ Quang Thanh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Trần Văn Thành (Viện Toán học)

Lê Văn Thuyết (VIASM và Trường ĐHSP, ĐH Huế)

Đào Thị Trang (Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM)

Ngô Việt Trung (Viện Toán học)

Đỗ Hoàng Việt (Viện Toán học)

Hoàng Ngọc Yến (Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên)

 

 

Danh sách đăng ký đến ngày 19/7/2022