Đăng ký tham dự:.

Đăng ký tham dự tại đây

Xin tài trợ (Kèm CV hoặc Thư giới thiệu) gửi vào email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Hạn đăng ký xin tài trợ hết ngày 20/11/2022.

Học viên hoàn tất khóa học sẽ được Viện Toán học cấp giấy chứng nhận bằng tiếng anh để thuận tiện cho việc xin học bổng sau này (nếu cần).

Liên hệ:

Võ Hoàng Hưng, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.