DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ

STT Họ và tên Cơ quan công tác
1 Nguyễn Thị Vân Anh Viện Toán học
2 Trần Đức Anh Đại học Sư phạm Hà Nội
3 Trần Văn Bằng Đại học Sư phạm Hà Nội 2
4 Kiều Phương Chi Đại học Vinh
5 Bùi Văn Chiến Đại học Khoa học Huế
6 Lương Việt Chương Đại học Quy Nhơn
7 Nguyễn Thế Cường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
8 Nguyễn Việt Dũng Viện Toán học
9 Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học Tự nhiên
10 Đỗ Thái Dương Viện Toán học
11 Trương Đình Đạt Đại học Sư phạm Hà Nội
12 Cao Thị Hà ĐH Sư phạm Thái Nguyên
13 Võ Đức Cẩm Hải Đại học Khoa học Tự nhiên - TP HCM
14 Huỳnh Minh Hiền Đại học Quy Nhơn
15 Trần Quang Hoá Đại học Sư phạm Huế
16 Ngô Quốc Hoàn Đại học Hải Phòng
17 Nguyễn Đức  Hoàn Đại học Thăng Long
18 Phạm Việt Hùng Viện Toán học
19 Nguyễn Quang Huy Đại học Sư phạm Hà Nội 2
20 Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học
21 Phong Thị Thu Huyền Viện Toán học
22 Đại học Việt Đức Đại học Việt Đức
23 Lương Thái  Hưng Đại học Việt Đức
24 Trần Nguyễn Khánh Linh Đại học Sư phạm Huế
25 Vũ Hoàng Linh Đại học Khoa học Tự nhiên- Hà Nội
26 Hoàng Tố Loan CĐ Du lịch Hà Nội
27 Nguyễn Huyền  Mười Viện Toán học
28 Nguyễn Thị Trà My Đại học Thăng Long
29 Lê Thị Thanh  Nhàn Đại học Khoa học Thái Nguyên
30 Hà Phi Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
31 Nguyễn Lê Chí Quyết ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
32 Đỗ Hoàng Sơn Viện Toán học
33 Đinh Thị Mai Thanh USTH
34 Lê Xuân Thanh Viện Toán học
35 Vũ Quang Thanh Worldquant
36 Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm Hà Nội
37 Trần Văn Thành Viện Toán học
38 Nguyễn Văn Thiện Đại học FPT
39 Đào Văn Thịnh National University of Singapore
40 Võ Đức Thịnh Đại học Đồng Tháp
41 Khổng Phương Thúy Viện Toán học
42 Tạ Thị Huyền Trang Viện Toán học
43 Nguyễn Văn Trào Đại học Sư phạm Hà Nội
44 Nguyễn Mạnh Toàn University of Osnabrueck, Germany
45 Dương Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội
46 Nguyễn Bích Vân Viện Toán học
47 Nguyễn Chu Gia Vượng Viện Toán học
48 Lê Hải Yến Viện Toán học

 

Danh sách tiếp tục cập nhật