HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2021

Xêmina Hình học và Tô-pô
First stability eigenvalue of singular hypersurfaces with constant mean curvature in spheres
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng (Trường Đại học khoa học tự nhiên-ĐHQGHN)

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Dynamics of Control’’
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Structure of higher genus Gromov-Witten invariants of the quintic threefolds
Speaker: Shuai Guo (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Wall-crossing for K-theoretic quasimap invariants
Speaker: Yang Zhou (Fudan University)

Xêmina Phương trình vi phân
Comparison principle for stability problem of solutions to nonlinear integro-differential systems
Người báo cáo: TS Lê Trung Hiếu, Đại học Đồng Tháp

Xêmina Hình học và Tô-pô
Smooth approximation in polynomially bounded o-minimal structures
Người trình bày: Nguyễn Xuân Việt Nhân (Basque Center for Applied Mathematics, Spain)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Computing limits of real bivariate rational functions
Speaker: Đinh Sĩ Tiệp

Xêmina Hình học đại số
The de Rham - Crystalline Comparison
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Combinatorial aspects of Schubert calculus (phần 1)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
D-modules and D-crystals
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
D-modles, motivic integral and hypersurface singularities
Speaker: Lei Wu (KU Leuven, Belgium)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Projective varieties with strictly nef anticanonical divisor
Speaker: Wenhao Ou (AMSS, CAS)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày