HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 7 2020

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On types of degenerate critical points of real polynomial functions
Báo cáo viên: Phạm Tiến Sơn (ĐH Đà Lạt)

Xêmina Giải tích
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Xêmina Hình học và Tô-pô
The density of images of unit Jacobian determinant polynomial maps of $\Z^n$
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Châu (Viện Toán học)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Combinatorial enumerations and Graycodeness on restricted growth functions avoiding vincular patterns
Báo cáo viên: Trần Thị Thu Hương (ĐH Việt Đức)

Xêmina Xác suất và thống kê
Contributions to the asymptotic study of Hermite driven processes
Báo cáo viên: Trần Thị Thanh Dịu (University of Jyvaskyla, Finland)

Xêmina Hình học đại số
Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch và ứng dụng
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ II.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Xêmina Hình học giải tích
The Gelfand–Naimark Representation II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine (cont.)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Strict complete intersections
Báo cáo viên: Lê Ngọc Long (ĐHSP Huế)

Xêmina Giải tích
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn, II
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Một chứng minh cho giả thuyết đơn đạo phiên bản tôpô của đường cong phẳng phức.
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng (ĐH KHTN)

Xêmina Xác suất và thống kê
How many zeros of a random polynomial are real?
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to K-thoery I
Báo cáo viên: Nguyễn Hùng

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine (cont.)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Phương pháp tính toán vi phân Kähler đối với đa tạp chiều không
Báo cáo viên: Trần Nguyễn Khánh Linh (ĐHSP Huế)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of configuration spaces of odd dimensional spheres
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Hình học đại số
The Dolbeault Theorem
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)

Xêmina Phương trình vi phân
Regularity estimates for drift diffusion equations with nonlocal diffusion
Báo cáo viên: Lê Xuân Trường

Tháng 6 2020

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Bài giảng đại chúng
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators.
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Equivariant motivic integration for formal schemes II
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (BCAM và ĐH Thăng Long)

Xêmina Giải tích
Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Connection problems and size of graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Variational formulation for degenerate and nonlocal PDEs
Speaker: Asst. Prof. Dương Mạnh Hồng (Birmingham )

Xêmina Hình học đại số
Integration of Differential Forms
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học đại số
Kahler Differentials
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Phương trình vi phân với đạo hàm phân thứ Caputo tổng quát
Báo cáo viên: La Văn Thịnh

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Simple Lie algebras arising from Steinberg algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (Final part)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Conflict-free vertex connection number at most 3 and size of graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà nội và postdoc Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Perfect simulation of Hawkes processes based on unconditional Kalikow (convex) decomposition
Báo cáo viên: Phí Tiến Cường (Nice-France)

Xêmina Hình học đại số
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ I.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Robust finite-time stability of linear singular large-scale systems with state delays in interconnection
Báo cáo viên: Phạm Thị Hương

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Điều kiện bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học tính toán
Constrained shortest paths on polyhedral surfaces and terrains
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Hình học giải tích
The Gelfand–Naimark Representation I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày