HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 9 2018
Tháng 8 2018

Xêmina Trung tâm đào tạo
Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Báo cáo viên: TS. Trần Văn Bằng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Lý thuyết đồ thị và các bài toán ứng dụng trong Máy học
Báo cáo viên: TS. Lê Chí Ngọc

Hội nghị, hội thảo
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
Nha Trang, 14/08/2018 - 18/08/2018

Tháng 7 2018

Xêmina Hình học tính toán
Bresenham's Line Algorithm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Trung tâm đào tạo
Về sự hội tụ yếu trong không gian Hardy H^1
Báo cáo viên: PGS. TS Lương Đăng Kỳ (Đại học Quy Nhơn)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán DDA (Digital Differential Analyzer)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Trung tâm đào tạo
Gradient estimates on Riemannian manifolds
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Noise induces phenomena
Báo cáo viên: PGS. Đoàn Thái Sơn

Tháng 6 2018

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina Giải tích
Some applications of formulas for the Stokes Equation
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Xêmina Hình học tính toán
Geometric Approximation via Coresets
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching (Part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

Xêmina Xác suất và thống kê
Young differential delay equations driven by Holder continuous paths
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina Hình học tính toán
Guarding a museum and guarding a graph
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Xác suất và thống kê
Recent progress on Real linear polarization conjecture
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng (IMH-VAST)

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuan Chau- Quang Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018

Tháng 5 2018

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-finitely generated polynomial subalgebras and polynomial automorphism
Báo cáo viên: Shigeru Kuroda (Hokkaido University, Japan)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The domain of generalized polyhedral convex multifunctions
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Trình bày luận án "MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP TRÊN TRƯỜNG VÀ VÀNH HỮU HẠN"
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu (NCS Viện Toán học)

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Powers of ideals
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction II
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for a jump-type CIR process based on continuous time observations
Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (CNRS-Université de Rouen)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Leavitt path algebras - "Something for everyone: algebra, analysis, graph theory and number theory"
Báo cáo viên: Gene Abrams (University of Colorado)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina Giải tích
On some nonlinear partial differential equations involving degenerate elliptic operators
Báo cáo viên: Dương Trọng Luyện

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities II
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Shortest path from a point to a segment in a simple polygon
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A note on pseudoconvex hypersurfaces of infinite type in $\mathbb C^n$
Báo cáo viên: Ninh Văn Thu (Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội)

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về đại số đường Leavitt: một vài kết quả và vấn đề
Báo cáo viên: Phạm Ngọc Ánh (Viện Toán học - Viện HLKHCN Việt Nam, và Viện Toán Alfréd Rényi - Viện HLKH Hungary)

Xêmina Giải tích
A solution formular for the Stokes Equation in $\mathbb R_+^n$
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

Tháng 4 2018

Xêmina Xác suất và thống kê
On the Thomas Royen's simple proof of Gaussian correlation conjecture
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some bounds on the projective invariants with respect to complexities
Báo cáo viên: Sijong Kwak (Korea Advanced Institute of Science and Technology - KAIST)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Stanley depth and a related disproved conjecture
Báo cáo viên: M. R. Pournaki (Sharif University of Technology Tehran, Iran)

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 16
Ba Vì, 19-21/4/2018

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số kết quả về Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định
Báo cáo viên: Võ Thị Trúc Giang

Xêmina Phương trình vi phân
Carleman's estimate techniques for inverse problems
Báo cáo viên: Đinh Nho Hào

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorem for a SIR model on a random graph
Báo cáo viên: Jean-Stéphane Dhersin (University Paris 13)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày