HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 11 2018

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Những cấu trúc lớn xuất hiện trong đồ thị ngẫu nhiên
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Anh

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Quy tắc suy diễn hợp thành trong Logic mờ bức tranh và ứng dụng
Báo cáo viên: Phạm Văn Hải

Tháng 10 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A regularity condition in polynomial optimization
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lech's inequality, the St\"{u}ckrad--Vogel conjecture, and uniform behavior of Koszul homology
Báo cáo viên: Phạm Hùng Quý (ĐH FPT)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Plus-one generated hyperplane arrangements and Terao's deletion theorem
Báo cáo viên: Trần Nhật Tân (ĐH Hokkaido, Nhật Bản)

Xêmina Xác suất và thống kê
Spacing test for Gaussian process with applications to Super-Resolution
Báo cáo viên: Jean-Marc Azais (University of Toulouse 3)

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Mấy vấn dề hiện đại của Hệ mờ bức tranh
Báo cáo viên: Bùi Công Cường

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Định lý kiểu Frank-Wofle và Định lý kiểu Eaves trong tối ưu đa thức
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các iđêan cạnh
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hằng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Một số vấn đề trong Hình học – Giải tích
Tam Đảo, 13-14/10/2018

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Mấy vấn dề hiện đại của Hệ mờ bức tranh
Báo cáo viên: Bùi Công Cường

Xêmina Hình học đại số
Fibered Categories
Báo cáo viên: GS TSKH Phùng Hồ Hải

Hội nghị, hội thảo
The Winter School on Algebraic Geometry
Hanoi, October 17-20, 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tìm đường đi ngắn nhất nối hai cạnh trong đa giác
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học và Tô-pô
A rational blowdown surgery on 4-manifolds
Báo cáo viên: Jongil Park (Seoul National University)

Xêmina Xác suất và thống kê
Semi-implicit approximation scheme for non-colliding particle systems
Báo cáo viên: Lương Đức Trọng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Bài giảng viện
Very weak solutions to wave equation
Báo cáo viên: Giáo sư Michael Ruzhansky (Imperial College, London)

Bài giảng viện
Topology of 4-Manifolds-How to construct 4-Manifolds
Báo cáo viên: Giáo sư Jongil Park (Seoul National University)

Hội nghị, hội thảo
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA
Hanoi, 23-26/10/2018

Xêmina Phương trình vi phân
Symmetry-breaking of extremals for the Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras I
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Topological entropy, Salem numbers and automorphisms of complex surfaces
Báo cáo viên: Keiji Oguiso (The University of Tokyo)

Xêmina Phương trình vi phân
Symmetry-breaking of extremals for the Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Ma trận nghịch đảo suy rộng và ứng dụng trong giải phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Lê Trung Dũng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các iđêan cạnh
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hằng

Tháng 9 2018

Xêmina Xác suất và thống kê
Lyapunov spectrum of nonautonomous linear Young differential equations
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Vector Optimization Problems with Polyhedral Multifunctions (Báo cáo tổng quan nội dung luận án tiến sĩ)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học tính toán
Mô hình chiếu sáng Phong và phương pháp tô bóng vật thể Phong
Bào cáo viên: Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Xác suất và thống kê
Malliavin-Stein type method for the measurable functions of independent random variables
Báo cáo viên: Nguyễn Tiến Dũng (Đại học FPT)

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
Nha Trang, 15 - 21/9 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khung kết hợp
Báo cáo viên: Nguyễn Quỳnh Nga

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Morita equivalence of Leavitt path algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học tính toán
Mô hình chiếu sáng Phong và phương pháp tô bóng vật thể Phong
Bào cáo viên: Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Proper Connection number of Graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Malliavin-Stein type method for the measurable functions of independent random variables
Báo cáo viên: Nguyễn Tiến Dũng (Đại học FPT)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some mathematical issues behind Sudoku puzzles
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Nga

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Minimal surfaces in $\widetilde{{\rm PSL}_2(\mathbb{R})}$
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Hoàng (ĐHKHTN)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Proper Connection number of Graphs" (part 2)
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Về một số tính chất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ Caputo
Báo cáo viên: Phan Thị Hương (Học viện Kỹ thuật quân sự)

Hội nghị, hội thảo
Một ngày Hệ động lực và Phương trình Đạo hàm riêng
Xuân Hòa, 29/9/2018

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới