HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 9 2018
Tháng 8 2018

Xêmina Trung tâm đào tạo
Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Báo cáo viên: TS. Trần Văn Bằng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Lý thuyết đồ thị và các bài toán ứng dụng trong Máy học
Báo cáo viên: TS. Lê Chí Ngọc

Hội nghị, hội thảo
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
Nha Trang, 14/08/2018 - 18/08/2018

Tháng 7 2018

Xêmina Hình học tính toán
Bresenham's Line Algorithm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Trung tâm đào tạo
Về sự hội tụ yếu trong không gian Hardy H^1
Báo cáo viên: PGS. TS Lương Đăng Kỳ (Đại học Quy Nhơn)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán DDA (Digital Differential Analyzer)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Trung tâm đào tạo
Gradient estimates on Riemannian manifolds
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Noise induces phenomena
Báo cáo viên: PGS. Đoàn Thái Sơn

Tháng 6 2018

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina Giải tích
Some applications of formulas for the Stokes Equation
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Xêmina Hình học tính toán
Geometric Approximation via Coresets
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching (Part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

Xêmina Xác suất và thống kê
Young differential delay equations driven by Holder continuous paths
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina Hình học tính toán
Guarding a museum and guarding a graph
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Xác suất và thống kê
Recent progress on Real linear polarization conjecture
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng (IMH-VAST)

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuan Chau- Quang Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018

Tháng 5 2018

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-finitely generated polynomial subalgebras and polynomial automorphism
Báo cáo viên: Shigeru Kuroda (Hokkaido University, Japan)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The domain of generalized polyhedral convex multifunctions
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Trình bày luận án "MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP TRÊN TRƯỜNG VÀ VÀNH HỮU HẠN"
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu (NCS Viện Toán học)

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Powers of ideals
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction II
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for a jump-type CIR process based on continuous time observations
Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (CNRS-Université de Rouen)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Leavitt path algebras - "Something for everyone: algebra, analysis, graph theory and number theory"
Báo cáo viên: Gene Abrams (University of Colorado)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina Giải tích
On some nonlinear partial differential equations involving degenerate elliptic operators
Báo cáo viên: Dương Trọng Luyện

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities II
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Shortest path from a point to a segment in a simple polygon
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A note on pseudoconvex hypersurfaces of infinite type in $\mathbb C^n$
Báo cáo viên: Ninh Văn Thu (Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội)

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về đại số đường Leavitt: một vài kết quả và vấn đề
Báo cáo viên: Phạm Ngọc Ánh (Viện Toán học - Viện HLKHCN Việt Nam, và Viện Toán Alfréd Rényi - Viện HLKH Hungary)

Xêmina Giải tích
A solution formular for the Stokes Equation in $\mathbb R_+^n$
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

Tháng 4 2018

Xêmina Xác suất và thống kê
On the Thomas Royen's simple proof of Gaussian correlation conjecture
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some bounds on the projective invariants with respect to complexities
Báo cáo viên: Sijong Kwak (Korea Advanced Institute of Science and Technology - KAIST)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Stanley depth and a related disproved conjecture
Báo cáo viên: M. R. Pournaki (Sharif University of Technology Tehran, Iran)

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 16
Ba Vì, 19-21/4/2018

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số kết quả về Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định
Báo cáo viên: Võ Thị Trúc Giang

Xêmina Phương trình vi phân
Carleman's estimate techniques for inverse problems
Báo cáo viên: Đinh Nho Hào

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorem for a SIR model on a random graph
Báo cáo viên: Jean-Stéphane Dhersin (University Paris 13)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới