HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2016

Xêmina Phương trình vi phân
Mathematical models of electric circuits contain diodes
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiên

Tháng 2 2016

Xêmina Phương trình vi phân
Zakharov system on the background of a line soliton
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
Tuần Châu, 17-19/02/2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Solution Stability of a Linearly Perturbed Constraint System and Applications
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Hình học tính toán
A multiple shooting approach for finding approximately shortest paths on convex polytopes
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina Phương trình vi phân
Mathematical models of electric circuits contain diodes
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hiên

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Solution Stability of a Linearly Perturbed Constraint System and Applications (cont.)
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Large - time behavior of solutions for damped hyperbolic equations involving strongly degenerate elliptic differential operators
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện

Xêmina Hình học tính toán
A multiple shooting approach for finding approximately shortest paths on convex polytopes (cont.)
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina Trung tâm đào tạo
Khái niệm độ đo phức
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The second exponent of Weyl group is one plus the largest coefficient of the highest root
Người báo cáo: Trần Nhật Tân, Hokkaido University

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Đánh giá tổng - tích trên trường và vành hữu hạn
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry
Hanoi February 29 - March 11, 2016

Tháng 1 2016

Xêmina Giải tích
Recovering a polynomial from its Julia set
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Nhóm đại số
Lý thuyết Stacks
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Shortest paths and their properties in low dimensions (cont.)
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học tính toán
One angle one split technique for finding the shortest paths on polyhedral surfaces
Người báo cáo: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Xêmina Hình học đại số
The DLP over finite fields, and quadratic curves, with their cryptographic, and arithmetic aspects.
Người báo cáo: Tuan-Thuong Dang

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Phương pháp phân cụm nửa giám sát mờ và ứng dụng
Người báo cáo: Trần Mạnh Tuấn

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Exponential stability of singular linear systems with mixed interval time-varying delays
Người báo cáo: Lê Huy Vũ

Xêmina Phương trình vi phân
Apriori estimates for solutions of the Dirichlet problem for elliptic nonsymmetric Monge-Ampere equations
Người báo cáo: Thái Thị Kim Chung

Xêmina Nhóm đại số
Lý thuyết Stacks
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems of l.s.c mappings
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
$F$-injectivity and Frobenius closure of ideals in Noetherian rings of characteristic $p>0$
Người báo cáo: Phạm Hùng Quý

Xêmina Hình học tính toán
C/C++ program and computations
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Chiến

Xêmina Trung tâm đào tạo
Không gian L^p
Người báo cáo: Nguyễn Nguyễn Trúc Đào

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Approximation of optimal trajectories and applications
Người báo cáo: Olivier Ruatta

Bài giảng viện
Homotopy invariants of manifolds: from H.Poincaré to nowadays
Người báo cáo: Prof. A.S.Mishchenko, Lomonosov Moscow State University

Xêmina Hình học đại số
Isogenies: Complex Theory

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài Bộ ba De Morgan cụ thể cho tập mờ trực cảm
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Xêmina Nhóm đại số
Lý thuyết nhóm đại số: Cấu trúc của nhóm redutive và nửa đơn
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương pháp không lưới giải bài toán Elliptic
Người báo cáo: Đặng Thị Oanh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
$F$-injectivity and Frobenius closure of ideals in Noetherian rings of characteristic $p>0$ (cont.)
Người báo cáo: Phạm Hùng Quý

Xêmina Trung tâm đào tạo
Không gian tích trong
Người báo cáo: Nguyễn Thị Trà My

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Product-from stochastic Petri nets
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Xêmina Hình học tính toán
An Implementation of Chen and Han's Shortest Paths Algorithm by Kaneva and O'Rourke (cont.)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Hiểu thêm một số tính chất của t-chuẩn và t-đối chuẩn
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Hình học đại số
Isogenies: Algebraic Theory

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Polyhedral, conical and convex least-squares problems
Người báo cáo: J.-B Hiriart-Urruty

Xêmina Nhóm đại số
Lý thuyết nhóm đại số
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương pháp không lưới giải bài toán Elliptic (tt)
Người báo cáo: Đặng Thị Oanh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về đại số Leavitt L_{(m,n)}
Người báo cáo: GS. Phạm Ngọc Ánh, Alfred Renyi Institute of Math. Hungarian Academy of Sciences

Xêmina Trung tâm đào tạo
Khái niệm độ đo phức
Người báo cáo: Tạ Thị Huyền Trang

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Product-from stochastic Petri nets (part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Xêmina Hình học tính toán
An Implementation of Chen and Han's Shortest Paths Algorithm by Kaneva and O'Rourke (cont.)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới