HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

12 Tháng 9 2022 - 18 Tháng 9 2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Joins of group rings
Speaker: PGS. TS Nguyễn Duy Tân (Trường ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Hình học và Tô-pô
An observation on tangent cones of definable sets
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Việt Nhân (Đại học FPT, Đà Nẵng)

Xêmina Hình học đại số
Mahler measure of exact polynomials in three variables
Người báo cáo: Triệu Thu Hà (ENS Lyon)

12 Tháng 9 2022 - 18 Tháng 9 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới