HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

27 Tháng 6 2022 - 03 Tháng 7 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Phương trình vi phân
Gagliardo–Nirenberg and sobolev interpolation inequalities on Besov spaces
Người báo cáo: TS. Đào Nguyên Anh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Saturation bounds for smooth varieties
Speaker: Tài Huy Hà (Tulane Uni.)

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Hình học đại số
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles (I)
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the moduli spaces of parabolic Higgs bundles on a curve
Speaker: Do Viêt Cuong (University of Science, Vietnam National University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Contact loci and Motivic nearby cycles of nondegenerate singularities
Speaker: Nguyên Tat Thang (Vietnam Academy of Science and Technology)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic zeta functions of formal series
Speaker: Nguyễn Hồng Đức (Thăng Long University)

27 Tháng 6 2022 - 03 Tháng 7 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày