HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 11 2021 - 07 Tháng 11 2021

Xêmina Phương trình vi phân
Attractors for rough differential equations: theory and numerics
Người báo cáo: TS Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học và Viện Max Planck-Đức)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The irreducible multiplicity and Ulrich modules
Báo cáo viên: Trần Nguyên An

Xêmina Hình học đại số
Mac Lane valuations and an application to resolution of quotient singularities
Người báo cáo: Andrew Obus (Baruch College)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Halpern-Type Accelerated and Splitting Algorithms for Monotone Inclusions (cont.)
Người báo cáo: Trần Đình Quốc ( The University of North Carolina at Chapel Hill)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Local tropical Cartier divisors and the multiplicity
Speaker: Baldur Sigurðsson (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích
A comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations
Người báo cáo: Do Hoang Son (Hanoi Institute of Mathematics)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Giả thuyết của Igusa về tổng mũ modulo p^m: trường hợp kì dị hữu tỉ.
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (KU Leuven)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Bài giảng
Bài giảng: Reductive groups
Người trình bày: GS. Ngô Bảo Châu (Chicago/VIASM)

01 Tháng 11 2021 - 07 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới