HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 11 2019 - 10 Tháng 11 2019

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Phòng Phương trình vi phân
Hà Nội, 16/11/2019

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, II.
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Xemina nhóm Đa thế vị
Long term behavior of viscosity solutions to parabolic complex Monge-Ampère equations
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Lịch cổ VIệt Nam
Báo cáo viên: PGS Lê Thành Lân

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

04 Tháng 11 2019 - 10 Tháng 11 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới