HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

17 Tháng 6 2019 - 23 Tháng 6 2019

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Global convexity of Carleman weighted objective functional for an inverse medium scattering problem
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành, ĐH Rowan, Mỹ

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A hybrid method for solving a variational inequality involving an infinite family of nonexpansive mappings
Báo cáo viên: Phạm Thanh Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Elementary properties of higher secant varieties and problems
Báo cáo viên: Sijong Kwak (Korea Advanced Institute of Science and Technology-KAIST)

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Orlik-Solomon algebra and shuffle algebra for arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

17 Tháng 6 2019 - 23 Tháng 6 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày