HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

31 Tháng 12 2018 - 06 Tháng 1 2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Benson
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On motivic cohomology of singular local k-schemes
Người báo cáo: Jinhyun Park (KAIST, Korea)

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

31 Tháng 12 2018 - 06 Tháng 1 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới