HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 10 2018 - 07 Tháng 10 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A regularity condition in polynomial optimization
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lech's inequality, the St\"{u}ckrad--Vogel conjecture, and uniform behavior of Koszul homology
Báo cáo viên: Phạm Hùng Quý (ĐH FPT)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Plus-one generated hyperplane arrangements and Terao's deletion theorem
Báo cáo viên: Trần Nhật Tân (ĐH Hokkaido, Nhật Bản)

Xêmina Xác suất và thống kê
Spacing test for Gaussian process with applications to Super-Resolution
Báo cáo viên: Jean-Marc Azais (University of Toulouse 3)

01 Tháng 10 2018 - 07 Tháng 10 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới