HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

11 Tháng 12 2017 - 17 Tháng 12 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
On the Hitchin fibration for algebraic surfaces
Người báo cáo: Ngô Bảo Châu (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Đại học Chicago)

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về Hình học Tính toán
Người báo cáo: Phan Thành An

Xêmina Xác suất và thống kê
Stochastic phase oscillator
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

11 Tháng 12 2017 - 17 Tháng 12 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới