HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 9 2017 - 01 Tháng 10 2017

Xêmina Giải tích
Intersection problem and Optimization theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

Xêmina Phương trình vi phân
Kakeya sets
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Counting unipotent Galois extensions
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phân tích độ nhạy của một bài toán tối ưu dưới nhiễu toàn thể
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Operation Simulation of Bac Hung Hai Irrigation System (Part 1)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Doanh

Xêmina Xác suất và thống kê
Moderate deviations for critical Curie-Weiss model
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

25 Tháng 9 2017 - 01 Tháng 10 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới