HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

11 Tháng 12 2017 - 17 Tháng 12 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
On the Hitchin fibration for algebraic surfaces
Người báo cáo: Ngô Bảo Châu (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Đại học Chicago)

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về Hình học Tính toán
Người báo cáo: Phan Thành An

Xêmina Xác suất và thống kê
Stochastic phase oscillator
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

11 Tháng 12 2017 - 17 Tháng 12 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới