Lịch theo ngày

Thứ năm 18 Tháng 4 2019
Thứ năm 18 Tháng 4 2019
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Upper semicontinuity of the solution map to a parametric elliptic optimal control problem
Báo cáo viên: Nguyễn Hải Sơn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới