Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 10 2019
Thứ năm 17 Tháng 10 2019
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Implementing diferential privacy in machine learning
Báo cáo viên: Trần Bảo Trung

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới