Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

14-17/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị Toán học Việt - Trung


Từ 8:00 – 18:00

10-12/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Vật lý

Hội nghị Quốc tế

Từ 8:00 – 18:00

03-06/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị học QT Hình học -Đại số


Từ 8:00 – 18:00

01-02/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị học viên sau đại học (Chướng trình HTQT LIA)


Từ 8:00 – 18:00

23-26/10/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị Hình học Đại số Đông Á


Từ 8:00 – 18:00

18-20/09/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới,

Hội thảo quốc tế về Ăn mòn và bảo vệ vật liệu CPM 2018

Từ 8:00 – 18:00.

18/08/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Từ 8:00 – 18:00.

II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

 

LAST_UPDATED2