Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

 

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

05/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Trường quốc tế: các phát triển gần đây trong lĩnh vực động lực học ngẫu nhiên và giải tịch ngẫu nhiên

Từ 8:00 – 18:00.

26/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Hội nghị: Nevanlinna theory and Complex geometry in Honor of Lê Văn Thiêm’s Centenảy

Từ 8:00 – 18:00

02/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2017

8h00 – 18:00

12/1/2018


Hội trường tầng 2,3 - A6

Bài giảng liên viện Toán-Lý

Nobel Vật lý 2017 – Thuyết tương đối rộng Einstein và Sóng hấp dẫnTừ 8:00 – 12:00

10-11/01/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC,

Hội thảo quốc tế về chiến lược phát triển vệ tính Việt Nam

Từ 8:00 – 18:00

29/12/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Hội nghị: Tổng kết hoạt động văm 2017 và Đại hội cán bộ, viên chức

Từ 8:00 – 18:00

14-16/12/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

International Workshop: “Optimization Algorithms and Some Related Problems”

Từ 8:00 – 18:00

 II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới