Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

18-20/09/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới,

Hội thảo quốc tế về Ăn mòn và bảo vệ vật liệu CPM 2018

Từ 8:00 – 18:00.

07-18/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Trường quốc tế: các phát triển gần đây trong lĩnh vực động lực học ngẫu nhiên và giải tịch ngẫu nhiên

Từ 8:00 – 18:00 hằng ngày.

06/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế Vietnam Data Cube

8h00 – 18:00

05/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Trường quốc tế: các phát triển gần đây trong lĩnh vực động lực học ngẫu nhiên và giải tịch ngẫu nhiên

Từ 8:00 – 18:00.

26/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Hội nghị: Nevanlinna theory and Complex geometry in Honor of Lê Văn Thiêm’s Centenảy

Từ 8:00 – 18:00

02/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2017

8h00 – 18:00

31/01/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2017

15h00-17h00


 

II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới