Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

 Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

20/9/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

8h-12h

15/8/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC

8h-18h

31/7/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Tọa đàm: Đào tạo Toán Ứng dụng bậc Thạc Sỹ tại Viện Toán học

14h-17h

25-27/7/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Hội thảo Khoa học Một số phương pháp Phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng


8h00 -18h

12/7/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

 

8h30 -12h

10/6/2019

Hội trường tầng 2,3-A6

VNSC

13:00 - 16:00

7/6/2019

Hội trường tầng 2, 3-A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

8:00-12:00

25/4/2019

Hội trường tầng 2-A6

VNSC

8:00-12:00


22/03/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

 


8:00-12:00

01/03/2019

Hội trường tầng 2, 3-A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

8:00-12:00

20-21/02/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế về tổng hợp ứng dụng vệ tinh SAR băng X

Từ 8:00 – 18:00.

18-19/02/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế về hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh SAR Data Cube

Từ 8:00 – 18:00.

25/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 18:00.

18/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Tường thuật buổi phóng vệ tinh MicroDragon

Từ 8:00 – 18:00.

16/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 1


 

 

II. Nhà A5

Xin chi tiết

 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới