Thông báo lịch thi xét tuyển nghiên cứu sinh đợt I/2018

Viện Toán học tổ chức thi xét tuyển NCS đợt I/2018. Cụ thể như sau:
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Thời gian: 14h00, thứ 5, ngày 3/5/2018
Thí sinh dự thi: Trương Thị Hiền
Tên hướng nghiên cứu: Lũy thừa hình thức của các Idean hình thức
Địa điểm thi: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2