HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

09 Tháng 6 2023

Xêmina Hình học giải tích
Some selected problems in quantum information
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Bảo vệ luận án Tiến sĩ
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng cho NCS Nguyễn Thị Lê
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Variants of the Sum-Product problem and the Erdős-Falconer distance problems over finite field
Speaker: Ngô Trung Hiếu (Institute of Mathematics - VAST)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Intersection Patterns: an unexpected application of the Erdos-Falconer distance problem
Speaker: Dr. Phạm Văn Thắng (ĐHKHTN Hà Nội)

Xêmina Giải tích
Weak mild solutions for incompressible viscous fluid flow problems
Người báo cáo: T. V. Duoc (VNU-HUS)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Partition Identities, Presburger Constructibility and Satake inversion
Speaker: Jorge Enrique Cely García (VIASM)

Xêmina Hình học đại số
Around the descent conjecture
Người báo cáo: Nguyễn Mạnh Linh (Orsay)

Xêmina Hình học giải tích
Some selected problems in quantum information II
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Regularity of multipliers and optimal solutions in second-order optimality conditions for semilinear parabolic optimal control problems.
Người báo cáo: Huỳnh Khanh (NCS Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

09 Tháng 6 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới