Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển viên chức năm 2020

Triển khai kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt tại Công văn số 1527/VHL-TCCB ngày 13/8/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Toán học thông báo tuyển viên chức năm 2020, thông tin như sau:

  • Số chỉ tiêu tuyển dụng: 03 viên chức chức danh nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03).
  • Hình thức: Xét tuyển.

Mẫu Phiếu đăng ký tuyển viên chức, download tại đây.
Mẫu Lý lịch khoa học, download tại đây.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

LAST_UPDATED2