Thông tin tuyển dụng

Thông báo Về việc trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2018

Viện Toán học thông báo các ứng viên có tên sau đây đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2018:

  1. Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 15/11/1996, vị trí: nghiên cứu viên
  2. Phạm Lan Hương, sinh ngày 01/10/1996, vị trí: nghiên cứu viên
  3. Lê Thị Ngọc Quỳnh, sinh ngày 18/07/1994, vị trí: nghiên cứu viên
  4. Hoàng Tùng, sinh ngày 21/04/1995, vị trí: nghiên cứu viên
  5. Nguyễn Thị Khuyên, sinh ngày 09/06/1987, ngạch chuyên viên.
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới