HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

11 Tháng 12 2016

Xêmina Giải tích
On robustness of controllability of linear systems with delays
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Hội nghị, hội thảo
Xê mi na khoa học Recent progress in PDE and Number Theory
Hà Nội 6/12/2016

Xêmina Hình học tính toán
Shortest paths for disc obstacles
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Phân loại biểu diễn của siêu nhóm GL(m|n)
Người báo cáo: Nguyễn Lương Thái Bình

Xêmina Hình học tính toán
Shortest paths for disc obstacles (cont.)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Motivic cohomology: An introduction
Người báo cáo: Nguyễn Mạnh Toàn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán DC thay phiên: Sự hội tụ và ứng dụng
Người báo cáo: Huỳnh Văn Ngãi

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính ổn định vi phân của bài toán điều khiển tối ưu lồi rời rạc
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

11 Tháng 12 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
20/02/17, Hội nghị, hội thảo:
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
05/04/17, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS school 2017 "Complex analysis and geometry"

Công bố khoa học mới