HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 10 2016

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số kết quả mới
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Phương trình vi phân
On some nonlinear partial differential equations involving degenerate elliptic operators
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính chất tô pô của tập nghiệm tối ưu Henig
Người báo cáo: Lương Thị Phương Mai

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
p-adic Spin groups and their supercuspidal representations
Người báo cáo: Ngô Văn Định

Xêmina Xác suất và thống kê
Kiểm định các mô hình đơn biến (tt)
Người báo cáo: Cao Tấn Bình

Xêmina Trung tâm đào tạo
Khởi đầu về khái niệm hàm giải tích - Giải tích phức
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ

Bài giảng viện
The Habiro ring, Lie algebras, and invariants of 3-manifolds
Người báo cáo: GS. Lê Tự Quốc Thắng, Học Viện Công nghệ Georgia, USA

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số kết quả mới
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Phương trình vi phân
On the qualitative theory of fractional differential equations and applications
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lí Ekeland trong bài toán cân bằng vectơ
Người báo cáo: Nguyễn Thị Huyền Trang

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the global dimension of the Leavitt path algebra with coefficients a commutative ring
Người báo cáo: Trần Giang Nam

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Baker Norine theorem on Complete Graphs and new combinatorial properties of Dyck Words
Người báo cáo: Robert Cori (University de Bordeaux)

Xêmina Giải tích
On the Mertens function
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Nội dung của Luận văn Tiến sỹ Toán học
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Second-order optimality conditions for boundary control problems with mixed pointwise constraints
Người báo cáo: Nguyễn Hải Sơn

Xêmina Phương trình vi phân
On the qualitative theory of fractional differential equations and applications (cont.)
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On stability in parametric quadratically constrained nonconvex quadratic programs (tt)
Người báo cáo: Trần Văn Nghị

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Baker Norine theorem on Complete Graphs and new combinatorial properties of Dyck Words (part 2)
Người báo cáo: Robert Cori (University de Bordeaux)

Xêmina Giải tích
Cơ học Lagrange trên đa tạp Riemann và năng lượng của link
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Nội dung của Luận văn Tiến sỹ Toán học
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On stability in parametric quadratically constrained nonconvex quadratic programs
Người báo cáo: Trần Văn Nghị

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

22 Tháng 10 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
26/10/16, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016

Công bố khoa học mới