HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

27 Tháng 11 2022

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The fundamental lemma for spherical Hecke algebras and motivic integration
Speaker: Dr. Jorge Enrique Cely Garcia (VIASM)

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Xêmina Xác suất và thống kê
Copula and stable random vectors
Speaker: Võ Thị Trúc Giang (Đại học Tiền Giang)

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn đa thức dương và bài toán tối ưu đa thức I
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Graded sheaves and graded categorifications
Speaker: Hồ Phú Quốc (Hong Kong University of Science and Technology)

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups
Hanoi, October 31-November 11, 2022

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn đa thức dương và bài toán tối ưu đa thức II
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Rank zero Segre integrals on Hilbert schemes of points on surfaces
Speaker: Yao Yuan (Capital Normal University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Algebraic vector bundles on rational homogeneous spaces
Speaker: Rong Du (East China Normal University)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Optimal independent generating system for the congruence subgroups \Gamma_0(p)
Speaker: Doan Nhat Minh

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022
Hà Nôi, ngày 18/11/2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Margolis homology of the cohomology restriction from an extra-special group to its maximal elementary abelian subgroups
Speaker: Ngô Anh Tuấn (VNU - Hanoi University of Science)

Xêmina Hình học đại số
Ramis-Sauloy's work on irregular connections
Speaker: Đào Văn Thịnh (Institute of Mathematics)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smoothing, scattering diagram and a conjecture of Fukaya
Speaker: Ziming Ma (Southern University of Science and Technology)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Moduli space of complexes on Gorenstein Calabi-Yau curves
Speaker: Zheng Hua (University of Hong Kong)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The geometry of syzygies
Speaker: Marc Chardin (Sorbonne University)

27 Tháng 11 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới