HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

03 Tháng 3 2024

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "l-adic cohomology and Deligne’s proof of Weil conjecture"
Đại Lải, 29/2 - 2/3/2024

Xêmina Hình học giải tích
Nonlinear Entanglement Witnesses
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "l-adic cohomology and Deligne’s proof of Weil conjecture"
Đại Lải, 29/2 - 2/3/2024

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Quantitative Subspace Theorems
Speaker: Ngô Trung Hiếu (Institute of Mathematics, Hanoi)

Hội nghị, hội thảo
Singularities and algebraic geometry
Phu Yen, March 18-22, 2024

Hội nghị, hội thảo
Singularities and algebraic geometry
Phu Yen, March 18-22, 2024

Bài giảng viện
"Simplification” in partial differential equations
Speaker: Professor Carlos Kenig, University of Chicago

Hội nghị, hội thảo
Singularities and algebraic geometry
Phu Yen, March 18-22, 2024

Hội nghị, hội thảo
Singularities and algebraic geometry
Phu Yen, March 18-22, 2024

Hội nghị, hội thảo
Singularities and algebraic geometry
Phu Yen, March 18-22, 2024

03 Tháng 3 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới