HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

18 Tháng 4 2014

Xê mi na Phương trình vi phân
Semi-linear structurally damped waves
Người báo cáo: Michael Reissig (TU Freiberg, Germany)

Xê mi na liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Dạng chuẩn Edwards của đường cong elliptic
Người báo cáo: Phó Đức Tài (Đại học KHTN)

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Xem xét lại hai ứng dụng của dưới vi phân qua giới hạn (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xê mi na Xác suất và thống kê
Continuity of Lyapunov exponents for product of random matrices
Người báo cáo: Nguyễn Đình Công

Xê mi na Bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan
Subgradient method for nonsmooth, nonconvex optimization
Người báo cáo: Lê Hải Yến

Xê mi na Lý thuyết số
Diophantine Approximation and transcendence theory over p-adic fields, II
Người báo cáo: Phạm Đức Hiệp (ĐHSP Hà Nội 1)

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
Tích phân kỳ dị cực đại
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Vài lớp toán tử của tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Nguyễn Đức Vượng

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Error bound of vector optimization problems
Người báo cáo: Trương Xuân Đức Hà

Xê mi na Phương trình vi phân
Navier-Stokes Equations: Harmonic Analysis Tools
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xê mi na Hình học Giải tích
On tangent cones of varieties
Người báo cáo: Lê Công Trình

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
Những kết quả gần đây về Phương trình vi phân phân số
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Xê mi na Xác suất và thống kê
Euler-Maruyama approximation for stochastic differential equations with irregular coefficients
Người báo cáo: Ngô Hoàng Long – ĐH SP Hà Nội

Xê mi na Hình học tính toán
Bất đẳng thức trọng số Erdos-Mordell cho những đa giác hình sao
Người báo cáo: Trần Nhật Tân

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Vài lớp toán tử của tập mờ bức tranh (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Đức Vượng

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Finite-time stabilization of linear differential algebraic equations with interval time-varing delays
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Xê mi na Phương trình vi phân
Navier-Stokes Equations: Harmonic Analysis Tools (cont.)
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xê mi na Hình học Giải tích
On tangent cones of varieties (Cont.)
Người báo cáo: Lê Công Trình

Xê mi na liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the problem of the existence of free algebraic structures in division rings
Người báo cáo: Bui Xuan Hai (University of Natural Sciences, Hochiminh City)

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Thuật toán không trơn và kỷ thuật làm trơn của Nesterov áp dụng vào bài toán Fecmat-Torricelli suy rộng
Người báo cáo: Nguyễn Thái An

Xê mi na Xác suất và thống kê
Lyapunov exponents for bilinear stochastic differential equations
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xê mi na Bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan
Projection Method Approach for General Regularized Non-convex Variational Inequalities
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vân Hằng

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
Những kết quả gần đây về Phương trình vi phân phân số (cont.)
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Xê mi na Lý thuyết số
Diophantine Approximation and transcendence theory over p-adic fields, III
Người báo cáo: Phạm Đức Hiệp (ĐHSP Hà Nội 1)

Bài giảng viện
Phase transitions and Minimal surfaces
Người báo cáo: Lê Quang Nẫm

Xê mi na Một số vấn đề mới trong lý thuyết phân bố giá trị
Uniqueness of meromorphic function sharing a value or small function (I)
Người báo cáo: Nguyễn Văn Thìn

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Finite-time stability of LTV systems with time-varying delays
Người báo cáo: Lê Văn Hiện

Xê mi na Phương trình vi phân
Partial linearization for planar nonautonomous differential equations
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Xê mi na Xác suất và thống kê
Một số hướng thời sự trong nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xác suất
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Xê mi na liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Geometry of integrable dynamical systems on 2-dimensional surfaces
Người báo cáo: Nguyen Van Minh (Foreign Trade University, Hanoi)

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
Bất đẳng thức loại Littlewood-Paley đối với khung và sóng nhỏ
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Nga

Xê mi na Giải tích
A new Bernstein-Nikolskii inequality
Người báo cáo: Hà Huy Bảng

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Algorithms for a class of bilevel programs in variational inequality problem
Người báo cáo: Lê Dũng Mưu

Xê mi na Phương trình vi phân
Introduction to Model Order Reduction
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Sơn

18 Tháng 4 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/05/14, Bài giảng viện:
Beauty of Mathematics

Công bố khoa học mới