HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

24 Tháng 7 2016

Seminar đọc sách về Mật mã Background of Lattice Cryptography (part 3)
Người báo cáo: Đỗ Xuân Thành

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Logarithmic Derivatives in function fields of one variable in characteristic zero
Người báo cáo: Giáo sư W. Cherry, Univ. Northern Texas, USA

Seminar đọc sách về Mật mã
Some of the pioneering works in lattice cryptography
Người báo cáo: Mạc Đăng Trường

Xêmina Hình học tính toán
An implementation in C for finding the intersection of two segments in three dimensional space
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Xác suất và thống kê
Explicit formulas for Lyapunov exponents of planar linear stochastic differential equations
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Seminar đọc sách về Mật mã
Some of the pioneering works in lattice cryptography (part 2)
Người báo cáo: Thebault Charline (Université de Limoges)

Seminar đọc sách về Mật mã
Hash function based on the SIS (short integer solution) problem
Người báo cáo: Hebant Chloé (Université de Limoges)

24 Tháng 7 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày