HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

31 Tháng 7 2015

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Sheaves on an algebraic variety
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Ramification formula
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Xác suất và thống kê
Laminations and Foliations
Người báo cáo: Nguyễn Việt Anh

31 Tháng 7 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới