HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

03 Tháng 9 2015

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Numerical invariants of singularities. Rational singularities
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Xác suất và thống kê
Buiding Quantitative structure–activity relationship model (cont.)
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Xêmina Hình học tính toán
Tính đường đi ngắn nhất từ cạnh tới cạnh trong một đa giác đơn
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Bài giảng đặc biệt
Hitchin Fibration
Giảng viên: Giáo sư Ngô Bảo Châu

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bộ ba De Morgan cho tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Bài giảng viện
Cryptocurrencies
Người báo cáo: Giáo sư Neal Koblitz (University of Washington, Department of Mathematics)

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Oscillatory Integrals and Carleson operators, I
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ (tiếp tục)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

03 Tháng 9 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
16/09/15, Bài giảng đặc biệt:
Hitchin Fibration
24/09/15, Bài giảng viện:
Cryptocurrencies
07/10/15, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
19/10/15, Hội nghị, hội thảo:
Autumn school “Theoretical Computer Science”

Công bố khoa học mới