HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xêmina chuyên ngành

06 Tháng 3 2015

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Survey on Chip Firing Game, Matroid, Tutte Polynomial
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Triple Massey products in Galois cohomology
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xêmina Giải tích
Fourier transform of positive functions and Riemann hypothesis
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Phương trình vi phân
Full waveform inversion in seismic exploration
Người báo cáo: Doan Huy Hien

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khung chặt ellipsoid
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Nga

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số (tt)
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Estimations of the bi-Carleson operator by J.Serre’s theory of trees
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy-Cesaro operator over p-adic field, I
Người báo cáo: Nguyen Thi Hong

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán Weiszfeld và một vài bài toán tối ưu hình học (tiếp tục)
Người báo cáo: Nguyễn Đăng Sơn

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy-Cesaro operator over p-adic field, II
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

06 Tháng 3 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/03/15, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS School on Combinatorics
16/03/15, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6

Công bố khoa học mới