HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 10 2016

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số kết quả mới
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Phương trình vi phân
On some nonlinear partial differential equations involving degenerate elliptic operators
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính chất tô pô của tập nghiệm tối ưu Henig
Người báo cáo: Lương Thị Phương Mai

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
p-adic Spin groups and their supercuspidal representations
Người báo cáo: Ngô Văn Định

Xêmina Xác suất và thống kê
Kiểm định các mô hình đơn biến (tt)
Người báo cáo: Cao Tấn Bình

Xêmina Trung tâm đào tạo
Khởi đầu về khái niệm hàm giải tích - Giải tích phức
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ

Bài giảng viện
The Habiro ring, Lie algebras, and invariants of 3-manifolds
Người báo cáo: GS. Lê Tự Quốc Thắng, Học Viện Công nghệ Georgia, USA

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số kết quả mới
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Phương trình vi phân
On the qualitative theory of fractional differential equations and applications
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lí Ekeland trong bài toán cân bằng vectơ
Người báo cáo: Nguyễn Thị Huyền Trang

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the global dimension of the Leavitt path algebra with coefficients a commutative ring
Người báo cáo: Trần Giang Nam

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Baker Norine theorem on Complete Graphs and new combinatorial properties of Dyck Words
Người báo cáo: Robert Cori (University de Bordeaux)

Xêmina Giải tích
On the Mertens function
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Nội dung của Luận văn Tiến sỹ Toán học
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Second-order optimality conditions for boundary control problems with mixed pointwise constraints
Người báo cáo: Nguyễn Hải Sơn

Xêmina Phương trình vi phân
On the qualitative theory of fractional differential equations and applications (cont.)
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On stability in parametric quadratically constrained nonconvex quadratic programs (tt)
Người báo cáo: Trần Văn Nghị

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Baker Norine theorem on Complete Graphs and new combinatorial properties of Dyck Words (part 2)
Người báo cáo: Robert Cori (University de Bordeaux)

Xêmina Giải tích
Cơ học Lagrange trên đa tạp Riemann và năng lượng của link
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Nội dung của Luận văn Tiến sỹ Toán học
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On stability in parametric quadratically constrained nonconvex quadratic programs
Người báo cáo: Trần Văn Nghị

Xêmina Trung tâm đào tạo
Sơ lược về hàm mũ, các hàm lượng giác và hàm logarít
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

25 Tháng 10 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày