HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 9 2015

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Numerical invariants of singularities. Rational singularities
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bộ ba De Morgan cho tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Bài giảng viện
Cryptocurrencies
Người báo cáo: Giáo sư Neal Koblitz (University of Washington, Department of Mathematics)

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Oscillatory Integrals and Carleson operators, I
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử kéo theo mờ (tiếp tục)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

01 Tháng 9 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới