HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

12 Tháng 12 2017

Bài giảng viện
Một số mô hình cho giao thông và nghịch lý Braess
Người báo cáo: Giáo sư Helge Holden (Thư ký Liên đoàn Toán học Thế giới, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy)

Xêmina Hình học đại số
Cohen-Macaulay rings and Macaulayfication
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Hình học đại số
Hitchin fibration
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Constraint satisfaction problems on infinite domains
Người báo cáo: Phạm Văn Trung (Viện Toán học)

Seminar Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Regularization of Quasi Variational Inequalities
Người báo cáo: Christiane Tammer (Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, CHLB Đức)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On exponential stability of a class of monotone systems described by the Roesser model with delays
Người báo cáo: Lê Văn Hiện

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
On the Hitchin fibration for algebraic surfaces
Người báo cáo: Ngô Bảo Châu (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Đại học Chicago)

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về Hình học Tính toán
Người báo cáo: Phan Thành An

Xêmina Xác suất và thống kê
Stochastic phase oscillator
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Variational Analysis and Optimization Theory”
Hanoi, December 19-21, 2017

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Variational Analysis and Optimization Theory”
Hanoi, December 19-21, 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Variational Analysis and Optimization Theory”
Hanoi, December 19-21, 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

12 Tháng 12 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới