Tin tức

Trường SEAMS

Được sự tài trợ của CIMPA, từ năm 2011, Hội Toán học Đông Nam Á tổ chức cá trường (xuân, hè, thu, đông) SEAMS với các chủ đề khác nhau. Đối tượng tham dự là học viên cao học, sinh viên năm cuối và nghiên cứu sinh năm đầu. Năm 2015, sẽ có 6 trường SEAMS như vậy. Mỗi trường đều tài trợ cho 6-10 học viên từ nước khác với nước chủ nhà tới dự. Dưới đây là danh sách và địa chỉ liên hệ các trường (cũng có thể xem tại http://seams.maths.web.id).

Cán bộ trẻ quan tâm dự và xin tài trợ, cần xem các trang web và đăng kí, làm đơn xin cho đúng hạn.

Ngoài ra, từ nay đến 30/9/2015 SEAMS sẽ nhận hồ sơ đang kí tổ chức SEAMS school cho năm 2016 và sẽ công bố kết quả vào 10/11/2015.

Danh sách các Trường SEAMS  năm 2015

1. Combinatorics
    http://math.ac.vn/conference/seams15
    1-15 March 2015
    Institute of Mathematics, VAST, Hanoi, Vietnam
    E-mail:   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
    Organizer: Phan Thi Ha Duong, Le Tuan Hoa, Phung Ho Hai and Nguyen Dong Yen

2. Number Theory and Applications in Cryptography and Coding Theory

    31 August - 8 September 2015
    University of Science, Vietnam National University - HCMC, Vietnam
    Organizer: Dung H. Duong [ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ]

3. Modeling and Simulation for the Environmental Phenomena
    7-15 September 2015
    Sanata Dharma University, Yogyakarta, Indonesia
    Organizer: Sudi Mungkasi [ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ]

4. Coding and Graph
    28 September - 6 October 2015
    Universitas Hasanuddin, Makassar, South Sulawesi, Indonesia
    Organizer: Nurdin [ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ]

5. Algebras and their applications (Quantumphysics, Cryptography and Statistics)
    http://www.inspem.upm.edu.my/
    2-10 Nov, 2015
    INSPEM, Universiti Putra Malaysia (UPM), Kuala Lumpur, Malaysia
    Organizer: Dato' Kamel Ariffin Mohd Atan [ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ]

6. Some Aspects of Representation Theory
    9-17 November 2015
    Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
    Organizer: Sri Wahyuni [ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ]

LAST_UPDATED2