Tin tức

Chương trình Học bổng Niên khóa 2016 của VEF

Hồ sơ trực tuyến cho Chương trình Học bổng Niên khóa 2016 đã được mở tại website của VEF: www.vef.gov

 

HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ: CHỈ chấp nhận hồ sơ trực tuyến trên trang web của VEF tại địa chỉ: https://application.vef.gov/2016/
tới 10 giờ 00 sáng ngày 10 tháng 4 năm 2015 (theo giờ Việt Nam).

Với Niên khóa 2016, cũng là niên khóa cuối cùng của Chương trình Học bổng, VEF dự định trao 34 suất học bổng. Thông báo đầy đủ được đăng tải tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=392.

LAST_UPDATED2