Tin tức

Bổ nhiệm ngạch Nghiên cứu viên

Ngày 13/10/2014, Bộ Nội Vụ ký quyết định bổ nhiệm ngạch Nghiên cứu viên cao cấp (NCVCC) cho 2 Giáo sư:

  1. GS. Phùng Hồ Hải
  2. GS. Nguyễn Quốc Thắng

 Ngày 17/10/2014,  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký quyết định bổ nhiệm ngạch Nghiên cứu viên chính (NCVC) cho 2 Phó giáo sư

  1. PGS. Tạ Thị Hoài An
  2. PGS. Phan Thị Hà Dương
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới