Tin tức

Bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm đào tạo sau đại học

Ngày 29/9/2014 Viện trưởng Viện Toán học đã ký quyết định số 282/QĐ-VTH  bổ nhiệm TS Nguyễn Chu Gia Vượng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo sau đại học của Viện Toán học kể từ ngày 1/10/2014.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới