Tin tức

Điều động luân chuyển cán bộ

Ngày 15/9/2014, Viện trưởng Viện Toán học đã ký quyết định số 256/QĐ-VTH điều động GS-TSKH Phùng Hồ Hải từ phòng Đại số sang Phòng Lý thuyết số kể từ 15/9/2014.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới