Tin tức

Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Toán

Ngày 23/7/2014, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 đã ban hành quyết định thành lập 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Toán nhiệm kì 2014 - 2019 gồm 11 Giáo sư có tên sau đây:

 1. GS.TSKH. Hà Huy Khoái, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.
 2. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Ủy viên.         
 3. GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Ủy viên.         
 4. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Ủy viên.         
 5. GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, Ủy viên.         
 6. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Ủy viên.         
 7. GS.TSKH. Phan Quốc Khánh, Ủy viên.         
 8. GS.TSKH. Đỗ Đức Thái, Ủy viên.         
 9. GS.TSKH. Đào Trọng Thi, Ủy viên.          
 10. GS.TS. Đặng Đức Trọng, Ủy viên.            
 11. GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Ủy viên.   

Hội đồng CDGSN ngành Toán sẽ tổ chức họp bầu Phó CT và Ủy viên Thư kí HĐ.   

Toàn văn Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN và Danh sách thành viên của 28 HĐCDGS ngành, liên ngành có thể xem tại http://www.hdcdgsnn.gov.vn

LAST_UPDATED2