Tin tức

Lịch đăng kí và xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2014

Hội đồng CDGSNN đã ban hành Công văn số 68/HĐCDGSNN ngày 23-7-2014 về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014.

Theo đó, hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 tại cơ sở giáo dục đại học là ngày 15/8.

Vì vậy đề nghị  cán bộ nào của Viện xét thấy có đủ điều kiện và có nhu cầu thì đăng kí (nộp 1 đơn ghi rõ có nguyện vọng đăng kí chức danh nào) kịp thời với lãnh đạo Viện trước thời hạn trên để Viện có thể triển khai các bước tiếp theo. Chú ý rằng  chỉ sau khi  ghi tên, thì mới phải chuẩn bị Hồ sơ, còn thời hạn nộp Bản đang kí chính thức và Hồ sơ tại Viện là ngày 23/9.

Toàn bộ chi tiết nội dung có thể xem theo đường link sau:

LAST_UPDATED2