Tin tức

Chương trình ``High Performance and Parallel Computing for Materials Defects and Multiphase Flows'' tại Đại học Quốc gia Singapore, 1-3/2015

Three-month program on ``High Performance and Parallel Computing for Materials Defects and Multiphase Flows'', January 1 -- March 31, 2015, Institute for Mathematical Sciences, National University of Singapore, Singapore.

http://www2.ims.nus.edu.sg/Programs/015hiper/index.php

Viện Toán học (Institute for Mathematical Sciences), Đại học Quốc gia Singapore thưỡng xuyên tổ chức các hoạt động khoa học như thế.  Thông tin về các chương trình và tài trợ ăn ở, hoặc đi lại xin xem ở http://www2.ims.nus.edu.sg/

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới