Tin tức

5 Nhà Toán học nhận Giải thưởng Breakthrough 15 triệu USD, năm 2014

Quỹ Breakthrough Prize vừa công bố năm nhà toán học đạt giải thưởng Breakingthough cho toán học sẽ trao lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2014.

Giải thưởng này, được công bố năm ngoái bởi Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook và nhà đầu tư Yuri Milner. Người đạt giải thưởng được nhận số tiến 3.000.000 đôla Mỹ.

 

Các nhà toán học nhận được giải  thưởng Breakthrough năm 2014

  • Simon Donaldson, Stony Brook University và Imperial College London
  • Maxim Kontsevich, Institut des Hautes Études Scientifiques
  • Jacob Lurie, Harvard University
  • Terence Tao, University of California, Los Angeles
  • Richard Taylor, Institute for Advanced Study

Photonia

Chi tiết xem thêm: http://www.nytimes.com/2014/06/23/us/the-multimillion-dollar-minds-of-5-mathematical-masters.html?_r=0

LAST_UPDATED2