Tin tức

Nhà toán học Michael J. Hopkins, Đại học Harvard, nhận giải thưởng Frederic Esser Nemmers năm 2014

Giáo sư Michael J. Hopkins được đánh giá cao bởi những đóng góp cơ bản của ông cho tôpô đại số, lý thuyết đồng luân ổn định và hình học đại số.

nemmers638
Giải Frederic Esser Nemmers được trao cho những cá nhân đóng góp lớn vào kiến thức mới hoặc những hướng phát triển mới của giải tích. Giải thưởng được trao vào các năm chẵn.

Danh sách những người được giải này từ trước đến nay có thể xem http://www.nemmers.northwestern.edu/mathematics.html

LAST_UPDATED2