Tin tức

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Ngày 8/4/2022 Hội đồng Giáo sư nhà nước gửi Công văn số 65/HĐGSNN, Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Một số mốc thời gian quan trọng đối với ứng viên:

  • Hạn cuối cùng ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại cơ sở giáo dục đại học: ngày 6/5/2022;
  • Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại HĐGS cơ sở: ngày 30/6/2022;
  • Hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN: Ngày 30/6/2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới